Overslaan en naar de inhoud gaan
Our commitments

Dirk Van Thielen - voorzitter van de Belgian Feed Association

“IK MERK DAT HET THEMA DUURZAAMHEID INTUSSEN HOOG OP DE AGENDA STAAT, IEDEREEN IS ZICH BEWUST VAN DE NOODZAAK ERVAN.”


“Het is vrij uniek dat alle stakeholders, alle deelnemers aan de keten bij elkaar gebracht worden. Er is binnen de varkenssector al veel overleg, maar vaak blijft iedereen nog op zijn eilandje. Het feit dat we nu met zijn allen over zo´n onderwerp vrij van gedachten konden wisselen, maakt dit opzet toch wel uniek. Alle initiatieven en inzichten werden mooi op een rijtje gezet. Het moet ook voor de aanwezige retailers een eye opener geweest zijn dat er al zoveel gebeurt op dat vlak.”

“Ik geloof heel sterk in de noodzaak van een dergelijk forum, want we hebben er met zijn allen belang bij om onze boodschap beter te communiceren naar een breder publiek toe. We vechten nog te veel tegen een negatief imago. Het wordt dringend tijd om positiever voor de dag te komen: vlees moet door de consument geassocieerd worden met gezond en lekker en met leuke en gezellige momenten. Dat uitdragen, dat doen we best met zijn allen, met de hele sector.” “Dierlijke productie mag niet gezien worden als concurrentieel voor de menselijke consumptie. Integendeel, we recupereren steeds meer reststromen die anders verloren zouden gaan. De sector van de voederindustrie wordt momenteel nog te dikwijls geassocieerd met het gebruik van sojaschroot afkomstig uit ontboste gebieden. Het is terecht dat deze problematiek aan bod komt, maar het debat is ruimer en genuanceerder.

We doen met de sector zoveel meer. We hebben alle uitdagingen voor onze sector gebundeld in een duurzaamheidscharter met 12 doelstellingen. Sojaverbruik is er een van. We streven naar een lager verbruik van sojaschroot en werken hoe langer hoe meer met gecertificeerde duurzame soja waarvan we kunnen aantonen dat ze niet afkomstig zijn uit ontboste gebieden. Maar we streven ook naar een hoger verbruik van lokale eiwitbronnen of gaan voor voeders met een lager ruw eiwitgehalte. Verder is er ook de thematiek van het diermeel. Daar is ook nog een en ander mogelijk, alleen is de praktische uitvoering niet zo evident omdat je voor de verschillende diersoorten een gescheiden productie moet voorzien om zo contaminatie tegen te gaan.”