Overslaan en naar de inhoud gaan
Our commitments

Pig: uniform prijssysteem

Wij van Belgian Pork Group hechten het grootste belang aan een eerlijke en correcte verloning van de T&W varkenshouders. Bij de waardebepaling van de aangeleverde varkens werd een begrijpbaar en transparant systeem uitgewerkt dat van toepassing is in alle sites van Belgian Pork Group. Het systeem heeft een sturende werking zodat de gevraagde gewichten, kwaliteiten, labels,... maximaal aangeleverd en vergoed worden.

De pijlers waarop dit gebaseerd is:

  • Basisprijs: Deze wordt steeds de week voorafgaand aan de levering gecommuniceerd door Belgian Pork Group.
  • Objectieve metingen: Elk karkas wordt zeer nauwkeurig en volautomatisch gescand op vleeskwaliteit via het AutoFom3 systeem, dat geïnstalleerd is in elk van de sites.
  • Gewichtsbepaling: De registratie van de gewichten gebeurt via geijkte toestellen en dit maximaal 45 minuten na slachting (conform de wettelijke aanbiedingsvorm)
  • Toeslagen: transparant systeem van toeslagen dat rekening houdt met vleeskwaliteit ( o.b.v AutoFom3), gewicht, labels, lotgrootte en getrouwheid.
  • Data uitwisseling: Gedetailleerde informatie over de aanlevering wordt binnen de 7 dagen bezorgd aan de T&W varkenshouder.
  • Uitbetaling: stipt 7 dagen na aanlevering wordt de betaling overgemaakt aan de varkenshouder.

"La précision avant tout. Chez Belgian Pork Group, 1 kg équivaut à 1 000 g."

Henk Hindryckx - Plant manager Westvlees