Overslaan en naar de inhoud gaan

Product: PSE

PSE staat voor Pale, Soft en Exudative. Dit is bleek, zacht vlees met een laag waterbindend vermogen. Allemaal eigenschappen die we ten allen tijde wensen te vermijden.
De voornaamste oorzaak van PSE is stress bij het varken. PSE kan gedetecteerd worden door de pH van het vlees te meten.
 

Belgian Pork Group streeft ernaar om, samen met al haar T&W varkenshouders, PSE maximaal te vermijden. Stressvrije varkens zorgen voor kwalitatiever en smaakvoller vlees.

Concrete maatregelen waar T&W varkenshouders zich toe verbinden:

Product: smaaktesten

Bij Belgian Pork Group zijn we voortdurend op zoek naar manieren om onze producten nóg lekkerder, gezonder en milieuvriendelijker te maken. Het kloppend hart van die niet aflatende innovatiedrang is onze R & D – afdeling.

Om out-of-the-box te denken, riepen we de maandagtesten in het leven. Het is een ideale kans om de nieuwste creaties of reeds bestaande producten aan een kritische blik te onderwerpen. Ook wijzigingen aan bestaande producten worden geproefd en geëvalueerd.

Product: smaak

Velen geloven dat de kok zorgt voor de goede smaak van het stuk varkensvlees. Maar Belgian Pork Group en de T&W varkenshouders weten dat ook andere factoren zoals het soort varken en de omgeving een cruciale rol spelen bij het tot stand komen van de smaak.

Belgian Pork Group zet zich actief in op de promotie van het Belgisch varkensvlees door te werken op de smaak, textuur en dripverlies. Dit gebeurt via interne en externe testen bij een professioneel publiek, maar ook via tal van consumententesten.

Pig: uniform prijssysteem

Wij van Belgian Pork Group hechten het grootste belang aan een eerlijke en correcte verloning van de T&W varkenshouders. Bij de waardebepaling van de aangeleverde varkens werd een begrijpbaar en transparant systeem uitgewerkt dat van toepassing is in alle sites van Belgian Pork Group. Het systeem heeft een sturende werking zodat de gevraagde gewichten, kwaliteiten, labels,... maximaal aangeleverd en vergoed worden.

De pijlers waarop dit gebaseerd is:

Pig: ziektebeleid

Een gezonde omgeving op het varkensbedrijf houdt een aantal maatregelen in om het risico op insleep en verspreiding van ziekteverwekkers te minimaliseren. Elke T&W varkenshouder heeft als hoofddoel om de varkens op een verantwoorde en zo rendabel mogelijke manier groot te brengen. Dit kan pas wanneer de varkens gezond gehouden worden.

Pig: gelukkige omgeving

We zetten de voorbije decennia al heel wat stappen om het stalklimaat binnen de varkenshouderij te verbeteren. Dit resulteert in betere productieresultaten, een hogere gezondheidsgraad en een beter gedrag. Maar ook in gezond en smaakvol vlees zoals we deze op vandaag kennen.

Het is een kunst om het juiste evenwicht te vinden in voldoende ventilatie voor een goed stalklimaat zonder de energiekosten en uitstoot van ammoniak in het milieu de hoogte in te jagen.
De T&W roadmap onderschrijft de huidige wettelijke richtlijnen:

Pig: opvolging

De landbouworganisaties en ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, ontwikkelden een app om het welzijn van dieren op het landbouwbedrijf te scoren: de dierenwelzijn scan.

De scan laat het landbouwers toe om hun bedrijf op een efficiënte en makkelijke manier kritisch te evalueren. Zo wordt het dierenwelzijn bij de T&W varkenshouder op een eenvoudige manier in beeld gebracht en kan de varkenshouder de evolutie van het dierenwelzijn binnen zijn bedrijf opvolgen en vergelijken met de rest van de sector.