Overslaan en naar de inhoud gaan
Our commitments

Planet: CO2 impact

De Belgische vleessector vervalt vaak in clichés wanneer men spreekt over duurzaamheid. Bovendien wordt de impact van vlees niet enkel bepaald door de vleessector zelf, maar door de hele keten, van producent t.e.m. de consument. Wij van Belgian Pork Group ondernemen de nodige initiatieven om de impact op het milieu te beperken.

De Belgische veehouderij is verantwoordelijk voor slechts 5% van de in ons land geproduceerde broeikasgassen. Bovendien is het varken een éénmagig dier met een veel kleinere ecologische impact dan een herkauwer.

Belgian Pork Group liet een uitgebreide studie uitvoeren om te onderzoeken hoeveel COin welk deel van de varkensketen geproduceerd wordt:

  • 62% van de CO2 impact wordt veroorzaakt door veevoeders en 28% door de varkenskweek.
  • 10% van de COimpact wordt veroorzaakt door de rest van de keten.

Deze studie geeft Belgian Pork Group de leidraad om de eigen CO2-impact te reduceren en om de T&W varkenshouder bij zijn CO-reductie te ondersteunen. Zo willen we komen tot een lagere ecologische voetafdruk.
Aan de varkenshouder wordt gevraagd om mee te werken aan minstens 1 project rond duurzaamheid (zonnepanelen, groene energie …).

Belgian Pork Group onderzoekt of het gebruik van Europese soja’s of andere eiwitten kan leiden tot een daling van de CO2-impact van voeder van 35 %. Een andere mogelijkheid is om het gebruik van dierlijke vetten in plaats van bijvoorbeeld palmolie opnieuw stimuleren, waarmee we de voeder CO2-impact met 10 tot 15 % kunnen doen dalen.
Door bij iedere investering rekening te houden met het energieverbruik en door altijd te kiezen voor de laagste impact, onderneemt Belgian Pork Group ook in de eigen bedrijven actie om de CO2-uitstoot te reduceren.

”Belgian Pork Group and all T&W pig farmers take action to reduce CO2 emissions."

Belgian Pork Group