Overslaan en naar de inhoud gaan

People: opleiding

De wereld staat niet stil, het is dan ook zeer belangrijk om blijvend mee te evolueren. Belgian Pork Group, z’n personeelsleden en de T&W varkenshouders beseffen dat goed opgeleide medewerkers cruciaal zijn en investeren jaarlijks in diverse opleidingen:

People: buurtwerking

"Beter een goede buur, dan een verre vriend". Ook Belgian Pork Group gaat voor een goede verstandhouding met de buren en voorziet op elke productiesite een centraal meldpunt zodat buren hun vragen of bemerkingen kunnen doorgeven.
 

We geven tips voor een minimale geur-, geluid- en zichthinder voor de omgeving.

Het loont om te investeren in een zo goed mogelijke integratie van de varkensstallen in de omgeving. Een goede relatie met de omgeving verhoogt de appreciatie en is de beste garantie voor een duurzame verstandhouding.

People: familie

Binnen families kennen mensen elkaar, spreken en steunen ze elkaar. In goede en in slechte tijden. We zijn ervan overtuigd dat deze aspecten cruciaal waren voor de groei in onze sector, en zullen dit ook blijven in de toekomst. 
Efficiëntie, flexibiliteit en toewijding zijn onmisbaar. Daarom werken we voor de T&W varkens voornamelijk met familiale varkenshouders, mensen die de dagelijkse zorg voor hun dieren en de passie waarmee ze kweken, vertalen in een superieure smaak en kwaliteit.

Pig: antibiotica

De maatschappelijke norm schuift steeds op en een antibioticavrije varkenshouderij is de toekomst. Daarom streven wij van Belgian Pork Group ernaar om antibioticagebruik zo goed als volledig te reduceren.
Bij veelvuldig antibioticagebruik ontstaat antibioticaresistentie. We weten dat de resistentie kan overgedragen worden van dier op mens. Personen die rechtstreeks in contact komen met dieren zoals veehouders lopen meer risico op deze overdracht.

Varkens worden het volledige jaar uitsluitend gevoederd met nutriëntenarm voeder

Wij van Belgian Pork Group zijn begaan met de planeet en haar toekomst. Het is onze taak om hierover in elke stap na te denken en te zoeken naar verbeteringen. Ook de T&W varkenshouder heeft verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Investeringen zoals zonnepanelen, gebruik van reststromen, gebruik van eigen grondstoffen, gebruik van groene energie ... dragen hiertoe bij.

Elk initiatief dat de T&W varkenshouder onderneemt, krijgt onze volle steun.

Pig: aangename omgeving

Varkens zijn intelligente, nieuwsgierige en sociale dieren. Biggen die opgroeien in een omgeving waar ze kunnen spelen, zijn sociaal en cognitief beter ontwikkeld. Ook willen varkens een veilige omgeving waar het niet te warm en niet te koud is, waar ze zichzelf kunnen verzorgen en voldoende beweging hebben.